Kui jõgi oleks kapillaar

Siis voolaks ta vastupidises suunas